Mijn Privacy

VERZOEK TOT INZAGE, PORTATIE, WIJZIGEN OF VERWIJDEREN VAN PERSOONSGEGEVENS

Wij zijn Racesquare Holding BV, Joan Muyskenweg 70, 1114AN Amsterdam-Duivendrecht handelend onder de merknaam The Official F1® Racing Centre. Voordat Racesquare Holding BV je inzageverzoek in behandeling neemt, zal Racesquare Holding BV controleren wie je bent. Racesquare Holding BV kan vragen om je identiteitsbewijs te laten zien of om een kopie daarvan op te sturen.

Antwoord op inzageverzoek: Racesquare Holding BV Centre kan op verschillende manieren voldoen aan je inzage verzoek.

Het overzicht van gegevens dat je krijgt bestaat in ieder geval uit:

  • het doel waarvoor Racesquare Holding BV gegevens gebruikt
  • het doel waarvoor Racesquare Holding BV gegevens gebruikt
  • welke soorten gegevens Racesquare Holding BV voor dit doel gebruikt
  • welke organisaties of soorten organisaties gegevens ontvangen
  • hoe Racesquare Holding BV aan de gegevens is gekomen

 
Een verzoek tot inzage van je persoonsgegevens is op te vragen via GDPR@F1RACINGCENTRE.NL

De Autoriteit Persoonsgegevens heeft voorbeeldbrieven waarmee je een verzoek kunt indienen op https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/zelf-doen/voorbeeldbrieven-privacyrechten

RACESQUARE is verplicht binnen 4 weken per e-mail te reageren op je inzageverzoek.