Huisregels

HUISREGLEMENT BIJ HET BEZOEKEN VAN LOKATIES VAN RACESQUARE HOLDING BV, HIER TE NOEMEN THE OFFICIAL F1® RACING CENTRE. HERTOGSWETERING 171 A UNIT 184, 3543AS UTRECHT. 

1. Alle bezoekers van The Official F1® Racing Centre zijn gehouden, ongeacht of zij aan het spel deelnemen of niet, de voorschriften van dit huisreglement na te leven.

2. Alle bezoekers zijn altijd gehouden de aanwijzingen op te volgen die door de medewerkers van The Official F1 Racing Centre worden gegeven.

3. The Official F1 Racing Centre ontzegt de toegang tot het center aan personen die naar oordelen van The Official F1 Racing Centre inbreuk hebben gepleegd op naleving van de huisregels of eerder een entreeverbod opgelegd hebben gekregen.

4. The Official F1 Racing Centre houdt zich te allen tijde het recht voor om personen c.q. groepen die overlast veroorzaken de toegang te weigeren.

5. Functioneert een simulator niet naar behoren, dan dient er altijd een medewerker te worden ingeschakeld.

6. Onze locatie is voorzien van een stil alarm, direct in verbinding staande met de politie.

7. Betalingen bij The Official F1 Racing Centre geschieden alleen via pin. Wij accepteren geen contant geld.

8. Constatering van strafbare feiten zal te allen tijde aan de politie worden gemeld. De door de directie van The Official F1 Racing Centre aangewezen personen zijn bevoegd om in dergelijke gevallen staande te houden en de perso(o)n(en) over te dragen aan de politie.

9. Bij vernieling/diefstal/orde verstoring/seksuele intimidatie doen wij altijd aangifte bij de politie.

10. Bij de inrichting van het racing center en de daarbij horende ruimten, worden er door The Official F1 Racing Centre maatregelen getroffen teneinde de veiligheid van bezoekers en personeel te bevorderen.

11. Wij attenderen u op ons 24/7 cameratoezicht. Beelden worden opgenomen en indien noodzakelijk gebruikt als bewijsmateriaal. Bij het betreden van deze locatie geeft u hiervoor toestemming.

12. The Official F1 Racing Centre verwerkt persoonsgegevens waaronder camerabeelden van haar bezoekers in overeenstemming met de Wet bescherming persoonsgegevens. Deze zijn te vinden op f1racingcentre.nl

13. Gezichtsbedekking of accessoires en hoofdeksels zijn, omwille van de veiligheid, niet toegestaan.

14. Het is niet toegestaan om binnen onze locatie te roken en/of eigen drank en/of etenswaren te nuttigen.

15. Bezit en het gebruik van- en de handel in (soft/hard)drugs of het in bezit hebben van steek-of vuurwapens is verboden.

16. Wij zijn niet aansprakelijk voor vermissing, diefstal of beschadiging van privé-eigendommen.

17. Het maken van gedetailleerde foto- video of geluidsopnamen van de race simulatoren is zonder toestemming van The Official F1 Racing Centre niet toegestaan.

18. Het maken algemene foto- video of geluidsopnamen van eigen spel of groep van deelnemers is enkel toegestaan voor eigen gebruik, bij het delen op Social Media dient de privacy van andere aanwezigen gerespecteerd te worden.

19. Het maken van foto- video- of geluidsopnamen in de niet voor het algemene publiek toegankelijke gedeelten van The Official F1 Racing Centre is niet toegestaan.

20. Het bezoeken van The Official F1 Racing Centre geschiedt geheel op eigen risico. The Official F1 Racing Centre is niet verantwoordelijk voor de schade die een bezoeker lijdt of zal lijden ten gevolge van het deelnemen aan een activiteit of het aanwezig zijn op een van onze locaties.

21. Modificeren van soft-en/of hardware zonder toestemming van The Official F1 Racing Centre is niet toegestaan.

22. The Official F1 Racing Centre is toegankelijk voor alle leeftijden, echter kunnen wij geen verantwoordelijkheid dragen voor minderjarige bezoekers, deze dienen dan ook te worden begeleid door een volwassen persoon.

23. We hanteren een minimale lengte van 145 cm voor optimaal gebruik van de race sims.

24. Het dragen van schoeisel in het horecaplein is verplicht.

25. The Official F1 Racing Centre maakt onderscheid tussen opzettelijke schade en onbedoelde schade. Opzettelijke schade kan verhaald worden op de gebruiker. Hierbij verhalen we 100% van de schade op de veroorzaker.

26. Wij schenken geen alcoholische dranken aan personen onder de 18 jaar.

27. Personen onder invloed van drank en/of drugs kan de toegang worden ontzegd of dienen op verzoek van het personeel Racesquare te verlaten.

28. The Official F1 Racing Centre maakt foto en video opnames voor eigen Social & Online promotie. Je gaat akkoord bij boeking, bij bezwaar dient bezoeker dit te melden bij het personeel.

29. The Official F1 Racing Centre behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in deze huisregels. Bezoekers worden bij deze aangemoedigd om regelmatig zelf de huisregels van The Official F1 Racing Centre te bestuderen ten aanzien van wijzigingen.