Coronamaatregelen

Veiligheid voor u en onze medewerkers

Het doel van onze maatregelen is om je onder strikte en verantwoorde voorwaarden en maatregelen de ultieme Official F1® beleving te bezorgen.

Door op basis van gelimiteerde en vooraf bekende reserveringen te werken kunnen wij de veiligheid van jou en onze medewerkers garanderen en de bezoekersstroom goed reguleren. We communiceren helder om te zorgen dat iedereen weet wat kan en mag. In het pand bieden we duidelijkheid waar nodig met (grond) markeringen en zorgen we voor toezicht.

Wij zijn overtuigd dat we met de hieronder gepresenteerde invulling van de criteria een veilige omgeving kunnen aanbieden.

Waar wij in dit document op in gaan zijn:

1. Veiligheid en hygiëne voor jezelf
2. Veiligheid en hygiëne voor onze medewerkers
3. Veiligheid en hygiëne in het gebouw
4. Beheersen van de bezoekersstroom
5. Social distancing in het gebouw

De actuele richtlijnen van het RIVM zijn te allen tijde leidend ten aanzien van onze bedrijfsvoering en deze kan en zal dus worden aangepast als de situatie hierom vraagt.

Wij vragen zowel jou als ons personeel om gebruik te maken van het gezonde verstand.

1. Veiligheid en hygiëne voor jezelf

De toegang van Official F1® Racing Centre wordt alleen verleend na een online reservering via onze website. Of telefonisch bij groepen. In het reserveringstraject wordt u een aantal vragen gesteld met betrekking tot het gezelschap;

1: Corona verschijnselen ervaart
2: Corona verschijnselen heeft gehad
3: In contact is geweest met iemand die corona verschijnselen heeft

Wij verbieden iedereen de toegang die corona verschijnselen ervaart of in de afgelopen twee weken in contact is geweest met iemand die corona verschijnselen heeft vertoond. Wij bieden een kosteloze her-planning van de racen aan, zodat er geen enkele reden is om de waarheid niet te spreken.

Wij houden overal in ons pand rekening met de 1,5 meter regel en er komen speciale zones waar mensen wachten voor ze weer mee worden genomen door de instructeur. Hiermee kunnen wij onze gastengroepen goed reguleren en zorgen wij ervoor dat er nergens opstoppingen plaatsvinden.

Al het gebruikte materiaal wordt extra grondig gereinigd, de race simulatoren worden met alcohol gereinigd en de racers krijgen uiteraard handschoenen en een haarnetje bij binnenkomst.

Onderstaande Corona huisregels vind je terug in ons pand:

 • Alleen toegang bij reservering via onze website
 • Na afloop van je race moeten we je indien de maximale capaciteit behaald is helaas vragen het pand te verlaten.
 • Houd 1,5 m afstand. 
 • Indien het te druk wordt om de 1,5 meter te handhaven zullen wij de bezoekers die niet gereserveerd hebben als eerste verzoeken om het centrum te verlaten.
 • Blijf thuis als je ziek bent geweest in de afgelopen 72 uur
 • Blijf thuis als je één van de volgende klachten hebt: neusverkoudheid, loopneus, niezen, keelpijn, lichte hoest, verhoging (vanaf 38 graden)
 • Blijf thuis als iemand in jouw huishouden koorts heeft (vanaf 38 graden) en/of benauwdheidsklachten heeft
 • Hoest of nies in je ellenboog
 • Op de Grid is het dragen van een haarnetje en handschoenen verplicht. Deze ontvang je bij de entree
 • Gooi na het racen de handschoenen en het haarnetje in de daarvoor bestemde afvalbak
 • Wacht buiten de toiletruimte als deze bezet is
 • Desinfecteer je handen en handschoenen bij de hygiënepunten
 • Volg de looproute
 • Volg de aanwijzingen van ons personeel op

2. Veiligheid en hygiëne voor medewerkers

Algemeen:
Ons personeel krijgt goede instructie hoe ze om moeten gaan met onze gasten. De check-ups op het materiaal wordt zo verzorgd dat er geen onnodig contact is tussen personeel en gast, op ieder contactmoment kan de 1,5 meter in acht worden genomen.

Betalingen
Betalingen dienen vooraf met ideal gedaan te worden. Pinnen is ook toegestaan, de pinapparaten worden na elke handeling gereinigd. Drank en eten kan worden besteld en betaald met QR code.

Handhaving personeel
Posters en/of borden in het gebouw en markeringen op vloeren en wanden attenderen mensen op de regels en richtlijnen, zodat personeel hier ook naar kan verwijzen.

Er zijn te allen tijde personeel en management aanwezig om zowel bezoekers als personeel aan te spreken op het nakomen van de regels. Gasten zal de toegang tot de vestiging ontzegd worden als er geen gehoor wordt gegeven aan de ingestelde regels.

 

3. Veiligheid en hygiëne in het gebouw

Algemeen
The Official F1 Racing Centre heeft hygiëne altijd hoog in het vaandel staan, in de actuele tijd van het corona virus is de frequentie voor de periodieke schoonmaak aangepast en worden er extra schoonmaak rondes gemaakt langs race area’s, deurklinken, tafels, stoelen en alle hand relingen. Bij de ingang, uitgang, de race area’s en de toiletten staan ontsmettingspunten (dispenserpalen, handschoenen, haarnetjes en poster voorzien van uitleg).

Communicatie
Via websites en Social media worden bezoekers geïnformeerd over de maatregelen en richtlijnen.
In het gebouw worden bezoekers door posters en stickers geattendeerd.

Achter de schermen
Met regelmaat worden de aangeraakte oppervlakken schoongemaakt zoals
- Racesimulatoren
- Touchscreen audiovisuele ipad
- Headsets
- Deurklinken naar crewroom/ voorraadruimte , etc.

                                                                       

4. Beheersen van de bezoekersstroom

STAP 1: Binnenkomst
De gast wordt richting de receptie geleid, nadat hij handschoenen en haarnetje heeft gekregen. Hier staat de routing, het ontsmettingsmiddel en de coronaregels.

STAP 2:  De gast meldt zich bij de receptie
Waar hij instructies krijgt en doorgestuurd wordt naar de instructiearea.

STAP 3: De Race Marshall ontvangt gasten bij instructiearea
De gasten kunnen plaats nemen op stoelen die klaarstaan. De gast kan hier alvast de corona instructie voor de race lezen.

STAP 4: Instructie naar Race area
De gast krijgt instructie te zien en wordt vervolgens meegenomen naar zijn racearea.

STAP 5: Racearea
De Race Marshall geeft aan waar elke gast kan gaan zitten in de racearea. De gast kan plaatsnemen en zijn stoel instellen en wachten op verdere instructies. Overal wordt 1.5 meter in acht genomen.

STAP 6: De Race
Gasten worden een uur op vaste stoelen en positie meegenomen in de F1 digitale racebeleving.

STAP 7: Klaar met racen
De Race Marshall geeft aan hoe iedereen en wanneer wie uit zijn stoel kan stappen. Hoe de gast vervolgens de horeca area door kan lopen om nog wat te eten of drinken op de daarvoor aangewezen plekken, of waar hij de uitgang van het pand kan vinden.

STAP 8: Naar huis
De gasten kunnen via de aangegeven route (pijlen op de grond) door het pand lopen en The Official F1® Racing Centre te verlaten.

Extra:
Familie en gezinnen kunnen op de daarvoor aangegeven plekken in de horeca plaatsnemen. Hier hoeft men niet op 1,5 meter uit elkaar te zitten. 

 

5. Social distancing in het pand

We hebben Corona looproutes door het pand uitgezet.

 • Voor het pand
 • Receptie
 • Instructiearea
 • Horecaplatform
 • Toiletten
 • Uitgang pand

Met dit protocol kunnen we je verwelkomen zonder dat er meer risico is op overdracht van het virus. We zorgen er continu voor dat we de juiste afstand met elkaar houden, iedereen volgt de pijlen en daardoor kruis je elkaar niet.

De spullen en het pand worden extra schoongemaakt en er zijn op diverse plekken ontsmettingsstations aanwezig. Het personeel is geïnstrueerd over de Coronawerkzaamheden.