Coronamaatregelen

VEILIGHEID EERST VOOR U EN ONZE MEDEWERKERS

Deze maatregelen zijn opgezet om u de ultieme officiële F1® virtuele race te laten ervaren met inachtneming van strikte en verantwoorde voorwaarden en regels.

Doordat wij werken met beperkte beschikbaarheid en vooraf gemaakte boekingen kunnen wij uw veiligheid en die van onze medewerkers garanderen en de bezoekersstroom regelen. We zullen duidelijk communiceren om ervoor te zorgen dat iedereen op de hoogte is van wat is toegestaan ​​en wat niet. Ook ter plaatse zijn we duidelijk over de maatregelen en zorgen we voor toezicht. Wij zijn ervan overtuigd dat onderstaande maatregelen voldoen aan de criteria om een ​​veilige omgeving te bieden.

In dit document wordt dieper ingegaan op:

1. Persoonlijke veiligheid en hygiëne
2. Veiligheid en hygiëne van onze medewerkers
3. Veiligheid en hygiëne in het gebouw
4. Beheersing van de bezoekersstroom
5. Social distancing in het gebouw


De huidige richtlijnen 

De huidige richtlijnen zoals verwoord door het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu zijn te allen tijde leidend met betrekking tot onze bedrijfsvoering, deze kunnen en zullen dus worden aangepast wanneer de situatie daarom vraagt.

Wij verzoeken u en ons personeel vriendelijk om te allen tijde uw gezond verstand te gebruiken.


1. PERSOONLIJKE VEILIGHEID EN HYGINE


Toegang tot The Official F1® Racing Center is mogelijk na het plaatsen van een online boeking via onze website, telefonisch of door ons te bezoeken. Tijdens u bezoek vragen wij u naar uw QR code:

Iedereen die symptomen van het coronavirus heeft of in contact is geweest met iemand die symptomen van het coronavirus vertoont, wordt de toegang ontzegd. We zullen een gratis herschikking van de geplande race-activiteit aanbieden, dus er is geen reden om oneerlijk te zijn.

Overal in onze zaal wordt de 1,5 meter regel gerespecteerd. Speciale zones geven aan waar mensen kunnen wachten voordat ze worden begeleid door een instructeur. Zo kunnen we de stroom van gasten reguleren en voorkomen we opstoppingen.

Eventueel gebruikte materialen worden extra grondig schoongemaakt, racesimulatoropstellingen worden schoongemaakt met alcohol en racers krijgen bij aankomst handschoenen en een haarnetje.
Deze aanvullende huisregels voor het coronavirus vind je ook op onze locatie:

 • Na het racen op de locatie blijven is toegestaan ​​zolang het maximum aantal bezoekers niet wordt bereikt.
 • Houd te allen tijde (1,5 meter) afstand tot andere mensen.
 • Blijf thuis als u de afgelopen 72 uur ziek bent geweest.
 • Blijf thuis bij: neusverkoudheid, loopneus, niezen, keelpijn, lichte hoest, temperatuurstijging (38 graden en hoger)
 • Blijf thuis als iemand in uw huishouden koorts (38 graden en hoger) en/of kortademigheid heeft.
 • Hoest en/of nies in uw elleboog.
 • Het dragen van handschoenen is verplicht tijdens de race - deze ontvang je bij start van de race.
 • Gooi de handschoenen en het haarnetje na het racen weg in de daarvoor bestemde vuilnisbak.
 • Wacht buiten het toilet als het bezet is.
 • Desinfecteer uw handen en handschoenen op aangewezen hygiënepunten.
 • Volg te allen tijde de instructies van het personeel op.

2. VEILIGHEID EN HYGINE VAN HET PERSONEEL


Algemeen
Ons personeel is goed opgeleid in de omgang met onze gasten. Materiaalcontroles worden zo uitgevoerd dat er geen onnodig contact is tussen medewerkers en eventuele gast(en), zodat de 1,5 meter afstand gerespecteerd kan worden.

Betaling
Betaling dient vooraf te geschieden met iDEAL. Betalen met pin en creditcard is toegestaan, betaalautomaten worden na elke operatie schoongemaakt. Eten en drinken kan worden besteld en betaald met een QR-code.

Handhaving personeel
Posters en/of borden in de zaal en markeringen op de vloeren en muren wijzen bezoekers op de regels en richtlijnen, zodat medewerkers hier ook naar kunnen verwijzen.

Leden van het personeel en management zullen altijd aanwezig zijn om zowel bezoekers als personeel aan te spreken zich aan de regels te houden. Het kan bezoekers worden verboden om te bezoeken als ze zich niet aan de regels houden.

 

3. VEILIGHEID EN HYGINE IN HET GEBOUW

Algemeen
Het officiële F1 Racing Center geeft altijd prioriteit aan hygiëne. Tijdens de huidige coronatijden is de frequentie van de periodieke reiniging gewijzigd en worden er extra schoonmaakrondes gemaakt in de raceruimtes, evenals op deurknoppen, tafels, stoelen en alle leuningen. De in-, uitgang, raceterreinen en toiletten zijn voorzien van desinfectiepunten (o.a. dispenserstokken, handschoenen en een verklarende poster.)

Communicatie
Via websites en social media worden bezoekers geïnformeerd over de maatregelen en richtlijnen. In het gebouw worden bezoekers bewust gemaakt door middel van posters en stickers.

Achter de schermen
Veel aangeraakte oppervlakken worden regelmatig schoongemaakt, waaronder:

- Racesimulators

- Touchscreen van audiovisuele tablet

- Koptelefoons

- Deurknoppen naar de bemanningsruimte, opbergruimte, etc.


4. BEZOEKERS ROUTING

STAP 1: Entree
De gast wordt na ontvangst bij de receptie naar horecaplek of instructiearea geleid. Hier staan desinfectiemiddelen en situatieregels ivm corona.

STAP 2: De gast meldt zich bij de receptie.
Zij worden voorzien van instructies m.b.t. onze Corona maatregelen naar het gebied gestuurd voor de wedstrijdinstructies.

STAP 3: De wedstrijdleider verwelkomt de gasten op de instructieruimte.
Gasten kunnen plaatsnemen en kunnen de corona-situatieregels lezen die van toepassing zijn tijdens het racen.

STAP 4: Instructie naar het racegebied
De gast krijgt de race-instructie te zien en wordt vervolgens naar zijn racegebied geleid.

STAP 5: Racegebied
De racemarshal geeft aan welke stoel door de gast in het racegebied kan worden gebruikt. De gast kan zijn plaats innemen, de stoel verstellen en verdere instructies afwachten. Er wordt te allen tijde 1,5 meter afstand gehouden.

STAP 6: De race
Gasten worden getrakteerd op een uur digitaal F1-racen in vaste stoelen op vaste posities.

STAP 7: Na de wedstrijd
De wedstrijdleider geeft aan hoe en wanneer iedereen zijn zitplaats kan verlaten en waar men de uitgang kan vinden.  

STAP 8: De locatie verlaten
Gasten kunnen de route volgen (aangegeven met afzetlinten) door de locatie en het officiële F1 Racing Centre verlaten.

Extra:
Mensen kunnen op de daarvoor bestemde plaatsen in de horecaruimte verblijven. Hiervoor is de 1,5 meter social distancing niet nodig.

5. SOCIALE AFSTAND IN DE LOCATIE

Door de locatie zijn looproutes uitgezet:

 • Voor de zaal
 • Receptiebalie
 • Instructiegebied
 • Horecaruimte
 • Toiletten
 • afrit rijstrook

Door dit protocol te gebruiken, kunnen we u verwelkomen zonder een verhoogd risico op overdracht van het virus. We zullen continu de juiste afstand tussen mensen in acht nemen, iedereen volgt de pijlen zodat er niet overgestoken wordt. 

Items en de locatie worden grondiger schoongemaakt en op verschillende plaatsen zijn hygiënepunten geplaatst. Medewerkers zijn geïnstrueerd over de procedures rondom het coronavirus.